Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę elektronicznych kart przedpłaconych.

I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Logistyki i Magazynowania
z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052866, NIP: 777-00-20- 410, Regon: 000018603.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 237 elektronicznych kart przedpłaconych (dalej jako „Karty”) o łącznej wartości nominalnej 94 250 zł dla pracowników Zamawiającego. Zestawienie liczby kart oraz ich wartości nominalne zostały wymienione w Załączniku do OFERTY
 2. Wartość nominalna kart musi odpowiadać zestawieniu zgodnie z Załącznikiem do Oferty.
 3. Karty muszą być instrumentem pieniądza elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1385 ze zm.).
 4. Wykonawca powinien dostarczyć karty do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie do dnia 6 grudnia 2013 r.
 5. Uprawnionym do dokonywania transakcji Kartą powinien być jej każdorazowy posiadacz.
 6. Karty powinny uprawniać do dokonywania transakcji w punktach usługowych.
 7. Karty nie powinny uprawniać do wypłaty środków z bankomatów.
 8. Termin ważności Kart powinien być nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12
 9. Kod CPV: 30163000-9 - Karty płatnicze.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: grudzień 2012 r.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w terminie do 21.11.2013 r. do godz. 16.00.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

V. OFERTY

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie wymagań opisanych w pkt. II.
 2. Oferta Wykonawcy powinna zawierać w szczególności poniższe informacje:
 1. cenę zakupu przedmiotu zamówienia (cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z zakupem oraz dostawą Kart do siedziby Zamawiającego),
 2. termin dostarczenia Kart do siedziby Zamawiającego,
 3. wszystkie opłaty, prowizje oraz koszty związane z posiadaniem oraz obsługą Karty,
 4. sposób zabezpieczenia Karty,
 5. termin ważności Karty,
 6. sposób w jaki posiadacz Karty może sprawdzać dostępne środki na Karcie,
 7. propozycję wyglądu Karty,
 8. wszystkie inne warunki dotyczące posiadania i obsługi Kart oraz ich zakupu przez Zamawiającego.
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów o przyjęciu bądź odrzuceniu ich Oferty w terminie do dnia 22 listopada 2013 r.
 2. Zamawiający nie ujawnia Ofert.
 3. Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do przedłożenia projektu Umowy w terminie 2 dni od dnia zawiadomienia o wyborze VII.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Iwona Wypysiak-Hapke pod numerem telefonu 61 850 48 84, 693 101 584 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

ZAŁACZNIK NR 1

 

 

Świąteczne  

Jubileuszowe

wartość

liczba

suma

liczba

suma

100

 

0,00

10

1000,00

150

 

0,00

6

900,00

200

35

7 000,00

1

200,00

250

5

1 250,00

2

500,00

300

17

5 100,00

1

300,00

350

 

0,00

 

0,00

400

28

11 200,00

 

0,00

500

124

62 000,00

 

0,00

600

8

4 800,00

 

0,00

 

217,00

91 350,00

20,00

2 900,00

   

91 350,00

 

2 900,00

Łącznie:

nominał

94 250,00

   

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj