Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na realizację przeglądów i konserwacji okresowej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

wraz z pogotowiem technicznym

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przeglądów okresowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z pogotowiem technicznym w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Termin wykonania zamówienia
Usługa przeglądu i konserwacji będzie zlecana dwa razy w roku w cyklu wiosna/jesień. Dokładny termin realizacji zlecenia Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Administracji Instytutu panem Piotrem Rzetelskim (tel. kontaktowy 605 150 503).

Termin składania ofert
do dnia 04.05.2015 r. do godz. 9:00

Załączniki:

 


 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj