Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zamówienia poniżej progu ustawowego

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW SIECI SENSORYCZNEJ


Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów sieci sensorycznej, wykonanych wg specyfikacji zamawiającego dostępnej w formie elektronicznej (Załącznik  nr 1 Opis przedmiotu zamówienia). Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.

Termin przesłania oferty:  12 października 2016 roku, do godz: 12:00

UWAGA! Przedłużenie terminu przesłania oferty: 21 października 2016 roku, do godz: 15:00

Adres e-mail, pod który należy przesłać ofertę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 

 


 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ PALIWA DLA INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU


Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w okresie od 01.11.2016 roku do 31.10.2017 roku.

Termin zgłoszenia udziału w dialogu technicznym: do 27.09.2016 r.

Adres e-mail, pod który należy przesłać zgłoszenie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest serwis central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych  zamontowanych   w budynkach laboratoryjno-biurowych  A i B Instytut Logistyki i Magazynowania.

Termin składania ofert

do 17.06.2016 r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule: "Oferta na wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych  central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania 2016"

Załączniki

 


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek dla Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest "sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do drukarek produkcji firmy Hewlett-Packard na podstawie zamówienia precyzowanego każdorazowo poprzez Wykonawcę".

Termin składania ofert

do 17.05.2016 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek dla Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest "sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do drukarek produkcji firmy Hewlett-Packard na podstawie zamówienia precyzowanego każdorazowo poprzez Wykonawcę".

Termin składania ofert

do 24.02.2016 r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

  na sukcesywna dostawę  materiałów biurowych do siedziby
Instytutu Logistyki i Magazynowania


Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania. Dostawy winny być zrealizowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia w dni powszednie. Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie zlecenia przekazanego faxem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy katalog oferowanego asortymentu zawierającego  podstawową informacją o produkcie wraz ze zdjęciami.

Termin składania ofert: do 15.02.2016 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (Kancelaria Instytutu)
Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem: „Oferta na sukcesywną dostawę materiałów biurowych do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania” lub przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

  na świadczenie usług marketingu internetowego w dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia sprzedaży produktów Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz GS1 Polska

 

Oczekiwany zakres świadczonych usług:

1.    Pozycjonowanie serwisów internetowych ILiM na wskazany zestaw słów kluczowych (w załączniku poniżej).
Wskaźnikami realizacji (odrębnie dla każdego z serwisów) zadania mogą być:
- pozycje w wynikach wyszukiwania (1-10)
- liczba unikalnych odwiedzin (powyżej liczby bazowej wyznaczonej w przed rozpoczęciem świadczenia usługi)

2.    Prowadzenie zoptymalizowanych kampanii Adwords dla produktów i usług Zamawiającego - rozliczanych w modelu CPA (Cost Per Action).   
3.    Prowadzenie akcji mailingowych – rozliczanych w modelu CPA.
4.    Monitoring obecności i zachowań klientów na stronach Zamawiającego oraz segmentacja klientów ILiM w jednej z wymienionych form:
- udostępnienie automatycznych narzędzi wsparcia marketingowo sprzedażowego,
- udostępnianie cyklicznych raportów dla wybranych działów ILiM.

Termin składania ofert: do 10.01.2016 r., godz. 10:00

Sposób składania ofert: E-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia:

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

  na dzierżawę sprzętowej chmury obliczeniowej na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania


Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętowej chmury obliczeniowej zbudowanej na serwerach najnowszej generacji z wielordzeniowymi procesorami najnowszej generacji i bardzo wydajnymi przestrzeniami dyskowymi oraz z łączem internetowym o gwarantowanej przepustowości.

 

Termin składania ofert: do 14.12.2015 r., godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (Kancelaria Instytutu)
(Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę sprzętowej chmury obliczeniowej”)

Szczegóły zaproszenia:


 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM


Działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestników do udziału w Dialogu Technicznym, który ma na celu przygotowanie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego stanowiska badawczego znaczników UHF RFID”.

 

Termin zgłoszenia udziału w dialogu technicznym: do 12.10.2015 r.

Adres e-mail, pod który należy przesłać zgłoszenie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia wraz z oświadczeniem:


 

INVITATION TO PRE-PROCUREMENT ENGAGEMENT

The Institute of Logistics and Warehousing, which is acting according to paragraph 31a of the Polish Act of 29 January 2004. - Public Procurement Law (Dz. U. of 2010., No. 113, item. 759, with amendments), invites all interested Participants to attend the Pre-Procurement Engagement, relying on the competitive dialogue procedure. The aim of the dialogue is to prepare the description of the order which is “a delivery, installation and commissioning of the test apparatus with UHF RFID tags at the Purchaser office.”

 

Application deadline: 12.10.2015

E-mail address for applications: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Details and statement:

 


 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę licencji na użytkowanie narzędzia JRebel

dla Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na użytkowanie narzędzia JRebel firmy ZeroTurnaround na 1 rok, tj. na okres od 01.10.2015 do 30.09.2016 r. dla 6 użytkowników.

Termin składania ofert: do 4.09.2015 r. emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na świadczenie usług telekomunikacyjynch telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów

telefonicznych i modemów do odbioru internetu

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Zasady postępowania

 1. Do niniejszego Zaproszenia zastosowanie ma Regulamin udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania, który stosuje się do Zaproszeń ogłaszanych na tej stronie internetowej ILiM.
 2. Regulamin wiąże wszystkich wykonawców.
 3. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.ilim.poznan.pl/pliki/regulamin_zamowien.pdf

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zapytania ofertowego stanowią usługi oznaczone tytułem: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostaw aparatów telefonicznych i modemów od odbioru Internetu”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Przewidywane ilości usług oraz dostaw zostały określone w Formularzu Cenowym (Załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego).
 3. Podana ilość usług oraz dostaw jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości usług oraz dostaw oraz dokonywania zmian ilości usług oraz dostaw.
 4. Oznaczenie przedmiotu zapytania ofertowego wg wspólnego słownika zamówień CPV: 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0; 31.71.21.12-8.

I.    Wymagany termin obowiązywania umowy

Umowa będzie obowiązywać przez 24 miesięcy, począwszy od dnia 01.07.2015 roku do dnia 30.06.2017 roku.

II.   Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

 Cena – 100%

III. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1;
 2. Formularz oferty według załączonego wzoru – Załącznik Nr 2;
 3. Formularz cenowy według załączonego wzoru – Załącznik Nr 3;
 4. Zaparafowany wzór umowy – Załącznik Nr 4;
 5. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot  zamówienia.
 2. Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 3. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę wraz z dostawa aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 4. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

 V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Cena podana w ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całe zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną trwałą techniką.
 2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
 3. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą  aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu dla ILiM”, oraz zawierać informację o firmie (nazwa) lub imieniu i nazwisku wraz z adresem i numerem telefonu.
 4. Oferta Wykonawcy powinna zawierać jego NIP.

 VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawniona do reprezentacji Wykonawcy.
 3. W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokument pełnomocnictwa powinien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobę podpisująca ofertę.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 czerwca 2015 roku, do godz 12:00 w siedzibie Zamawiającego – ul. Estkowskiego 6, 61–755 Poznań (Kancelaria przy wejściu A).
 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę.
 6. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 19 czerwca 2015 o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. pod adresem: 61-755 Poznań, ul. Estkowskiego 6, sala 219.

 VII. Sposób komunikacji:

 1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 1. Informacji telefonicznych udziela: Piotr Rzetelski, tel. 605 150 503, 618504897.

 

W załączeniu:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1;
 2. Formularz oferty – Załącznik Nr 2;
 3. Formularz cenowy – Załącznik Nr 3
 4. Wzór umowy – Załącznik Nr 4

 Poznań, dnia 12 czerwca 2015 r.

Załączniki:


 


 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj