Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zamówienia poniżej progu ustawowego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na realizację przeglądów i konserwacji okresowej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

wraz z pogotowiem technicznym

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przeglądów okresowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z pogotowiem technicznym w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Termin wykonania zamówienia
Usługa przeglądu i konserwacji będzie zlecana dwa razy w roku w cyklu wiosna/jesień. Dokładny termin realizacji zlecenia Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Administracji Instytutu panem Piotrem Rzetelskim (tel. kontaktowy 605 150 503).

Termin składania ofert
do dnia 04.05.2015 r. do godz. 9:00

Załączniki:

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę artykułów utrzymania czystości

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości na podstawie zamówień składanych poprzez Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia
Dostawy będą realizowane w terminie 24 m-cy od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert
do dnia 05.03.2015 r. do godz. 9:00

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki:


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek dla Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest "sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do drukarek produkcji firmy Hewlett-Packard na podstawie zamówienia precyzowanego każdorazowo poprzez Wykonawcę".

Termin składania ofert

do 17.02.2015 r. do godz. 9:00.

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Świadczenie usług marketingu internetowego dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia sprzedaży produktów ILiM oraz GS1 Polska

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest "Świadczenie usług marketingu internetowego dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia sprzedaży produktów ILiM oraz GS1 Polska".

Termin składania ofert

do 23.01.2015 r. UWAGA: termin składania ofert został przedłużony ze względu na dużą liczbę zapytań dotyczących szczegółów oferty. Nowy termin składania ofert: 26.01.2015 r.

Oferty mogą być składane drogą e-mailową na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki

 


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wykonanie prac remontowo-malarskich wraz wymiana stolarki aluminiowej drzwi wewnętrznych wahadłowych w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest "Wykonanie prac remontowo-malarskich wraz z wymianą stolarki aluminiowej drzwi wewnętrznych wahadłowych w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania".

Załączniki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu „Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?”

oraz „Skuteczna komunikacja siłą przedsiębiorstwa” dla 93  pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania

w dniu 24-25 października 2014 roku.

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Załączniki

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę przeprowadzenia szkoleń Red Hat Administration

dla Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udział dla jednej osoby w autoryzowanych szkoleniach:

RH124 - Red Hat System Administration I Wersja systemu: RHEL7

RH135 - Red Hat System Administration II Wersja systemu: RHEL6 with RHCSA Exam

Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2014 r.

Termin składania ofert: do 17.09.2014 r. emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę licencji na użytkowanie narzędzia JRabel

dla Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na użytkowanie narzędzia JRabel firmy ZeroTurnaround na 1 rok, tj. na okres od 01.10.2014 do 30.09.2015 r. dla 6 użytkowników.

Termin składania ofert: do 17.09.2014 r. emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych serwisów gwarancyjnych  w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu najmu

Przedmiotem postępowania jest  dostawa i montaż  urządzeń klimatyzacyjnych   w budynku laboratoryjno-biurowym  Instytut Logistyki i Magazynowania

W formularzu ofertowym Załącznik nr 2 należy podać ceny netto bez podatku VAT, oraz brutto za realizację dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych serwisów w oparciu o opis przedmiotu zamówienia  Załącznik nr 1

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV

Opis

39717200-3

Urządzenia klimatyzacyjne

Czytaj więcej: dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych serwisów gwarancyjnych w budynku Instytutu Logistyki...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych  central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu najmu
Przedmiotem postępowania jest serwis central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych  zamontowanych   w budynkach laboratoryjno-biurowych  A i B Instytut Logistyki i Magazynowania

W formularzu ofertowym Załącznik nr 1 należy podać ceny netto bez podatku VAT, oraz brutto za realizację serwisów w oparciu o wymagania stanowiące Załącznik nr 2

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

Kod CPV

Opis

50730000-1

Serwis wentylacji i klimatyzacji

 

Czytaj więcej: wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na zakup generatora/systemu do badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia wg normy EN 61000-4-11: 2004 z zestawem kalibracyjnym i świadectwami wzorcowania.

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Generatora/systemu do badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia wg normy EN 61000-4-11: 2004 (dowolna regulacja zapadów i zmian - jednofazowy autotransformator przestrajany elektrycznie, wbudowany moduł jednofazowej sieci sprzęgająco-odsprzęgającej CDN). Zestaw kalibracyjny do weryfikacji generatora (pomiar prądu rozruchowego zbudowany zgodnie z rysunkiem A.1 normy IEC/EN 61000-4-11) i Świadectwa wzorcowania wg ISO 17025 z laboratorium akredytowanego na generator i zestaw kalibracyjny.

Symulator musi posiadać:

  • wartości napięcia/prądu w przełączanych liniach zasilania AC: 0-300V/16A;
  • czas przełączeń: < 5µs;
  • udarowy prąd rozruchowy: > 500A;
  • zabezpieczenie przeciwzwarciowe;
  • wyzwalanie: automatyczne, ręczne, zewnętrzne;
  • synchronizację z napięciem zasilania AC od 0° do 360° z dokł. min. 1°;
  • regulowany czas zdarzeń w zakresie minimum: 20 µs;
  • repetycję zdarzeń w zakresie minimum: 10 ms;

Termin składania ofert: do 31.05.2014 r. na  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Warunki dostawy: DDP Poznan Incoterms 2010

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj