Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zamówienia poniżej progu ustawowego

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego
Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:

Dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji.

Znak sprawy: ......................................................................................................

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 Kodeksu cywilnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – ZAKRES

Przedmiotem usługi jest dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji. Zamówienie składa się z 3 zadań, oferty można składać indywidualnie na każde zadanie.

 1. Przedmiotem zadania jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania zintegrowanych obwodów elektronicznych oraz analizatora widma firmy Texas Instruments.
  Należy dostarczyć następujące obwody elektroniczne:
  a) eZ430-Chronos-433 - Chronos: Wireless development tool – liczba sztuk 3,
  b) MSP-EXPCC430RF4 - CC430 Sub-GHz RF Experimenter's Board for 433MHz – liczba sztuk 2,
  c) MSP430-FET430UIF USB Debugging Interface – liczba 1.
 2. Należy dostarczyć następujący analizator widma:
  a) Sub-1 GHz RF Spectrum Analyzer Tool – liczba sztuk 1.
 3. Przedmiotem zadania jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania stacji naprawczej PACE MBT-350 wraz z rączką odsysającą typu SX-90, rączkami lutowniczymi typu TD-100 oraz MT-100.
 4. Przedmiotem zadnia jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania zasilacza laboratoryjnego AIM-TTI INSTRUMENTS - CPX200.

  Czytaj więcej: Dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego
Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:

Dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji.

Znak sprawy: ......................................................................................................

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 Kodeksu cywilnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – ZAKRES

Przedmiotem usługi jest dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji. Zamówienie składa się z 3 zadań, oferty można składać indywidualnie na każde zadanie.

 1. Przedmiotem zadania jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania zintegrowanych obwodów elektronicznych oraz analizatora widma firmy Texas Instruments.
  Należy dostarczyć następujące obwody elektroniczne:
  a) eZ430-Chronos-433 - Chronos: Wireless development tool – liczba sztuk 3,
  b) MSP-EXPCC430RF4 - CC430 Sub-GHz RF Experimenter's Board for 433MHz – liczba sztuk 2,
  c) MSP430-FET430UIF USB Debugging Interface – liczba 1.
 2. Należy dostarczyć następujący analizator widma:
  a) Sub-1 GHz RF Spectrum Analyzer Tool – liczba sztuk 1.
 3. Przedmiotem zadania jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania stacji naprawczej PACE MBT-350 wraz z rączką odsysającą typu SX-90, rączkami lutowniczymi typu TD-100 oraz MT-100.
 4. Przedmiotem zadnia jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania zasilacza laboratoryjnego AIM-TTI INSTRUMENTS - CPX200.

  Czytaj więcej: Dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium...

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego

Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057

Dane Zamawiającego:
Instytut logistyki i Magazynowania, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052866, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 ze zm.)
NIP: 777-00-20-410
REGON 000018603
KRS 0000052866
telefon: 618504900
fax: 618526376
www.ilim.poznan.pl

Adres do korespondencji:
Instytut logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
email: komisja Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:
Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057.
Znak sprawy: ......................................................................................................
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZAKRES
Przedmiotem usługi jest przeniesienie pomiędzy dwiema lokalizacjami, w obrębie jednego kompleksu budynków, użytkowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057, zwanej dalej „komorą”. Przeniesienie ma nastąpić pomiędzy pomieszczeniem 240A budynku A, a pomieszczeniem 009B budynku B.

Czytaj więcej: Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę tonerów i tuszy do drukarek dla

Instytutu Logistyki i Magazynowania  w Poznaniu

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do drukarek produkcji firmy Hewlett-Packard na podstawie zamówienia precyzowanego każdorazowo poprzez Wykonawcę.

Termin wykonania zamówienia
Dostawy będą realizowane w terminie od 15.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę tonerów i tuszy do drukarek

Zaproszenie do złożenia oferty

Wysyłki masowej

I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052866, NIP: 777-00-20-410, Regon: 000018603

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wysyłka masowa.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Umowa zostanie zawarta po 17 lutego 2014r. i będzie trwała do 29 lutego 2016  r.

IV. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia oświadczenia dotyczącego spełniania wyżej wymienionych warunków.

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty Wysyłki masowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na sukcesywna dostawę artykułów utrzymania czystości

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości  do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania. Dostawy winny być zrealizowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia w dni powszednie. Dostawca będzie realizował zamówienie na podstawie zlecenia przekazanego faxem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Czytaj więcej: Sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości

OGŁOSZENIE – Konkurs ofert
 
Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057 wraz z instalacją systemu demineralizacji wody
 
Dane Zamawiającego:
Instytut logistyki i Magazynowania,
zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052866, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 ze zm.)
NIP: 777-00-20-410
REGON 000018603 KRS 0000052866
telefon: 618504900
fax: 618526376 www.ilim.poznan.pl
 
Adres do korespondencji:
 
Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:
Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057 wraz z instalacją systemu demineralizacji wody.
 
Znak sprawy: ......................................................................................................
 
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki Konkursu ofert mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 Kodeksu cywilnego.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZAKRES
Przedmiotem usługi jest przeniesienie pomiędzy dwiema lokalizacjami, w obrębie jednego kompleksu budynków, użytkowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057, zwanej dalej „komorą”, z niezbędnymi elementami stanowiska, umożliwiającymi przeprowadzanie badań środowiskowych oraz instalacja automatycznego systemu demineralizacji wody dedykowanego dla komory w oparciu o ciśnieniową kolumnę jonowymienną z osprzętem (konduktometr analogowy, węże połączeniowe, dystrybutor wody, kran poboru etc.) o następujących parametrach:
a) wydajność oczyszczania wody - nie gorsza niż 300 [l/h],
b) materiał - stal nierdzewna,
c) przyłącze - 3/4 cala (gwint zewnętrzny),
d) średnica kolumny - nie większa niż 250 [mm],
e) wysokość kolumny - nie większa niż 250 [mm],
f) ciężar kolumny - nie większy niż 25 kG,
oraz osprzęt do podłączenia automatyki (czujniki poziomu wody, zbiornik, zawory, złączki, przewody wodne, korytka instalacyjne, etc.).

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego

 

Dane Zamawiającego:
Instytut logistyki i Magazynowania, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052866, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 ze zm.)
NIP: 777-00-20-410
REGON 000018603
KRS 0000052866
telefon: 618504900
fax: 618526376
www.ilim.poznan.pl

Adres do korespondencji:
Instytut logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZAKRES

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na:

Świadczenie usług marketingu internetowego dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia sprzedaży produktów Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz GS1 Polska.

Czytaj więcej: Świadczenie usług marketingu internetowego dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przeprowadzenie szkolenia doszkalającego z metodyki SCRUM  

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia, które  ma dotyczyć metodyki SCRUM, którą obecnie zamawiający stosuje w 2 zespołach programistycznych oraz współpracujących z nimi zespołami analitycznymi. Celem szkolenia jest wyrównanie poziomy znajomości tej metodyki przez zespoły programistów  i analityków oraz weryfikacja sposobu zaimplementowania tej metodyki w ILiM oraz ewentualne jej dostrojenie.

Szczegółowy zakres usługi to:

 • szkolenie dla programistów i analityków w pracy w metodyce scrum, w ramach zespołów wraz z przeprowadzeniem przykładowych sesji planowania, retrospekcji, standup meeting;
 • szkolenie product ownerów do tworzenia bucklogu productu oraz sprintu, zarządzanie backlogiem, spisywania funkcjonalności;
 • szkolenie scrum masterów z prowadzenia pracy zespołów w metodyce scrum;
 • indywidualny coaching i wsparcie zespołów przy bieżących projektach w trakcie jednego sprintu.

  Czytaj więcej: Przeprowadzenie szkolenia doszkalającego z metodyki SCRUM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na sukcesywna dostawę  materiałów biurowych do siedziby

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania. Dostawy winny być zrealizowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia w dni powszednie. Dostawca będzie realizował zamówienie na podstawie zlecenia przekazanego faxem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy katalog oferowanego asortymentu zawierającego  podstawową informacją o produkcie wraz ze zdjęciami.

Czytaj więcej: Materiały biurowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na dzierżawę sprzętowej chmury obliczeniowej na potrzeby

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętowej chmury obliczeniowej zbudowanej na serwerach najnowszej generacji z wielordzeniowymi procesorami najnowszej generacji i bardzo wydajnymi przestrzeniami dyskowymi oraz z łączem internetowym o gwarantowanej przepustowości.

Czytaj więcej: dzierżawę sprzętowej chmury obliczeniowej na potrzeby ILiM

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj