Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zamówienia poniżej progu ustawowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych  central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu najmu
Przedmiotem postępowania jest serwis central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych  zamontowanych   w budynkach laboratoryjno-biurowych  A i B Instytut Logistyki i Magazynowania

W formularzu ofertowym Załącznik nr 1 należy podać ceny netto bez podatku VAT, oraz brutto za realizację serwisów w oparciu o wymagania stanowiące Załącznik nr 2

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

Kod CPV

Opis

50730000-1

Serwis wentylacji i klimatyzacji

 

Czytaj więcej: wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na zakup generatora/systemu do badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia wg normy EN 61000-4-11: 2004 z zestawem kalibracyjnym i świadectwami wzorcowania.

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Generatora/systemu do badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia wg normy EN 61000-4-11: 2004 (dowolna regulacja zapadów i zmian - jednofazowy autotransformator przestrajany elektrycznie, wbudowany moduł jednofazowej sieci sprzęgająco-odsprzęgającej CDN). Zestaw kalibracyjny do weryfikacji generatora (pomiar prądu rozruchowego zbudowany zgodnie z rysunkiem A.1 normy IEC/EN 61000-4-11) i Świadectwa wzorcowania wg ISO 17025 z laboratorium akredytowanego na generator i zestaw kalibracyjny.

Symulator musi posiadać:

 • wartości napięcia/prądu w przełączanych liniach zasilania AC: 0-300V/16A;
 • czas przełączeń: < 5µs;
 • udarowy prąd rozruchowy: > 500A;
 • zabezpieczenie przeciwzwarciowe;
 • wyzwalanie: automatyczne, ręczne, zewnętrzne;
 • synchronizację z napięciem zasilania AC od 0° do 360° z dokł. min. 1°;
 • regulowany czas zdarzeń w zakresie minimum: 20 µs;
 • repetycję zdarzeń w zakresie minimum: 10 ms;

Termin składania ofert: do 31.05.2014 r. na  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Warunki dostawy: DDP Poznan Incoterms 2010

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na wynajem powierzchni użytkowej  pod automaty z napojami gorącymi, zimnymi i przekąskami w budynku

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu najmu
Przedmiotem postępowania jest  wynajem 5 m2 powierzchni użytkowej pod automaty żywnościowe oferujące napoje gorące i zimne oraz przekąski znajdującej się w budynku Instytutu na terenie Centrum Kompetencyjnego

W ofercie należy podać ceny netto bez podatku VAT, oraz brutto za wynajem oferowanych 5m2 powierzchni , w oparciu o załącznik nr 3 lokalizacja powierzchni.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

Kod CPV

Opis

70130000-1

Wynajem nieruchomości stanowiącej własność

 

Czytaj więcej: wynajem powierzchni użytkowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie usługi mycia okien, przeszkleń fasad, daszków i paneli dekoracyjnych w budynkach  Instytutu Logistyki i Magazynowania  w Poznaniu

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi mycia okien, przeszkleń fasad, daszków i paneli dekoracyjnych w budynkach Instytutu. W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty oraz warunków technicznych do jej wykonania Zamawiający wyraża  zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej.

Termin wykonania zamówienia
Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia  30 maja 2014 r.

Czytaj więcej: wykonanie usługi mycia okien, przeszkleń fasad, daszków i paneli dekoracyjnych w budynkach ...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie elementów z blach dla

Instytutu Logistyki i Magazynowania  w Poznaniu

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie pięciu elementów z blachy metalowej o kształcie określonym przez zamawiającego mocowanych w drewnianej ramie umożliwiającej rotację oraz wykonanie składanego elementu przewodzącego.

Termin składania ofert: do 22.04.2014 r. na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na organizację i przeprowadzenie

 „Festynu rodzinnego dla  pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania w dniu 7 czerwca 2014  roku”.

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie festynu rodzinnego dla około 100 osób dorosłych  i  80 dzieci. Ostateczna ilość  uczestników może ulec zmianie ( +/-10 %)             
Oferta powinna obejmować

POMYSŁ NA TEMAT IMPREZY

Zaproponowane  miejsce

Transport ( dodatkowo w przypadku braku komunikacji miejskiej)

3 atrakcje dla grupy wiekowej 0-9

3 atrakcje dla grupy wiekowej 9-18

3 atrakcje dla grupy wiekowej 18+

3 atrakcje ogólnodostępne

Obsługa imprezy:

- Konferansjer

- Dj i nagłośnienie

- Fotograf

- Ochrona

- Ławo- stoły

- Parasole /namiot

- TOY-TOY z umywalkami

Kulinaria

- propozycja cateringu dla dzieci

- propozycja cateringu dla dorosłych

- wata cukrowa

- popcorn

Nagrody i pamiątki, identyfikatory

Czas trwania imprezy  5-6 godzin.  Miejsce zaproponowane przez wykonawcę powinno spełniać wszystkie wymogi niezbędne do należytego wykonania usługi  oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa.

Sposób obliczenia ceny
Oferta musi zawierać ceny cząstkowe (netto i brutto)   oraz ostateczną  cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Termin wykonania zamówienia
Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia  07 czerwca 2014  r.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:

Oferty należy przesyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin złożenia ofert – do dnia 17.04.2014  r. do godz. 12:00.

 UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego
Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:

Dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji.

Znak sprawy: ......................................................................................................

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 Kodeksu cywilnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – ZAKRES

Przedmiotem usługi jest dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji. Zamówienie składa się z 3 zadań, oferty można składać indywidualnie na każde zadanie.

 1. Przedmiotem zadania jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania zintegrowanych obwodów elektronicznych oraz analizatora widma firmy Texas Instruments.
  Należy dostarczyć następujące obwody elektroniczne:
  a) eZ430-Chronos-433 - Chronos: Wireless development tool – liczba sztuk 3,
  b) MSP-EXPCC430RF4 - CC430 Sub-GHz RF Experimenter's Board for 433MHz – liczba sztuk 2,
  c) MSP430-FET430UIF USB Debugging Interface – liczba 1.
 2. Należy dostarczyć następujący analizator widma:
  a) Sub-1 GHz RF Spectrum Analyzer Tool – liczba sztuk 1.
 3. Przedmiotem zadania jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania stacji naprawczej PACE MBT-350 wraz z rączką odsysającą typu SX-90, rączkami lutowniczymi typu TD-100 oraz MT-100.
 4. Przedmiotem zadnia jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania zasilacza laboratoryjnego AIM-TTI INSTRUMENTS - CPX200.

  Czytaj więcej: Dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego
Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:

Dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji.

Znak sprawy: ......................................................................................................

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 Kodeksu cywilnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – ZAKRES

Przedmiotem usługi jest dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Identyfikacji. Zamówienie składa się z 3 zadań, oferty można składać indywidualnie na każde zadanie.

 1. Przedmiotem zadania jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania zintegrowanych obwodów elektronicznych oraz analizatora widma firmy Texas Instruments.
  Należy dostarczyć następujące obwody elektroniczne:
  a) eZ430-Chronos-433 - Chronos: Wireless development tool – liczba sztuk 3,
  b) MSP-EXPCC430RF4 - CC430 Sub-GHz RF Experimenter's Board for 433MHz – liczba sztuk 2,
  c) MSP430-FET430UIF USB Debugging Interface – liczba 1.
 2. Należy dostarczyć następujący analizator widma:
  a) Sub-1 GHz RF Spectrum Analyzer Tool – liczba sztuk 1.
 3. Przedmiotem zadania jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania stacji naprawczej PACE MBT-350 wraz z rączką odsysającą typu SX-90, rączkami lutowniczymi typu TD-100 oraz MT-100.
 4. Przedmiotem zadnia jest dostarczenie do Instytutu Logistyki i Magazynowania zasilacza laboratoryjnego AIM-TTI INSTRUMENTS - CPX200.

  Czytaj więcej: Dostarczenie podzespołów elektronicznych oraz urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium...

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego

Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057

Dane Zamawiającego:
Instytut logistyki i Magazynowania, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052866, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 ze zm.)
NIP: 777-00-20-410
REGON 000018603
KRS 0000052866
telefon: 618504900
fax: 618526376
www.ilim.poznan.pl

Adres do korespondencji:
Instytut logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
email: komisja Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:
Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057.
Znak sprawy: ......................................................................................................
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZAKRES
Przedmiotem usługi jest przeniesienie pomiędzy dwiema lokalizacjami, w obrębie jednego kompleksu budynków, użytkowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057, zwanej dalej „komorą”. Przeniesienie ma nastąpić pomiędzy pomieszczeniem 240A budynku A, a pomieszczeniem 009B budynku B.

Czytaj więcej: Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę tonerów i tuszy do drukarek dla

Instytutu Logistyki i Magazynowania  w Poznaniu

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do drukarek produkcji firmy Hewlett-Packard na podstawie zamówienia precyzowanego każdorazowo poprzez Wykonawcę.

Termin wykonania zamówienia
Dostawy będą realizowane w terminie od 15.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę tonerów i tuszy do drukarek

Zaproszenie do złożenia oferty

Wysyłki masowej

I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052866, NIP: 777-00-20-410, Regon: 000018603

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wysyłka masowa.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Umowa zostanie zawarta po 17 lutego 2014r. i będzie trwała do 29 lutego 2016  r.

IV. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia oświadczenia dotyczącego spełniania wyżej wymienionych warunków.

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty Wysyłki masowej

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj