Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zamówienia poniżej progu ustawowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na sukcesywna dostawę artykułów utrzymania czystości

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości  do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania. Dostawy winny być zrealizowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia w dni powszednie. Dostawca będzie realizował zamówienie na podstawie zlecenia przekazanego faxem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Czytaj więcej: Sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości

OGŁOSZENIE – Konkurs ofert
 
Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057 wraz z instalacją systemu demineralizacji wody
 
Dane Zamawiającego:
Instytut logistyki i Magazynowania,
zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052866, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 ze zm.)
NIP: 777-00-20-410
REGON 000018603 KRS 0000052866
telefon: 618504900
fax: 618526376 www.ilim.poznan.pl
 
Adres do korespondencji:
 
Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:
Przeniesienie komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057 wraz z instalacją systemu demineralizacji wody.
 
Znak sprawy: ......................................................................................................
 
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki Konkursu ofert mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 Kodeksu cywilnego.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZAKRES
Przedmiotem usługi jest przeniesienie pomiędzy dwiema lokalizacjami, w obrębie jednego kompleksu budynków, użytkowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, komory klimatycznej Heareus - Votsch 4057, zwanej dalej „komorą”, z niezbędnymi elementami stanowiska, umożliwiającymi przeprowadzanie badań środowiskowych oraz instalacja automatycznego systemu demineralizacji wody dedykowanego dla komory w oparciu o ciśnieniową kolumnę jonowymienną z osprzętem (konduktometr analogowy, węże połączeniowe, dystrybutor wody, kran poboru etc.) o następujących parametrach:
a) wydajność oczyszczania wody - nie gorsza niż 300 [l/h],
b) materiał - stal nierdzewna,
c) przyłącze - 3/4 cala (gwint zewnętrzny),
d) średnica kolumny - nie większa niż 250 [mm],
e) wysokość kolumny - nie większa niż 250 [mm],
f) ciężar kolumny - nie większy niż 25 kG,
oraz osprzęt do podłączenia automatyki (czujniki poziomu wody, zbiornik, zawory, złączki, przewody wodne, korytka instalacyjne, etc.).

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego

 

Dane Zamawiającego:
Instytut logistyki i Magazynowania, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052866, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 ze zm.)
NIP: 777-00-20-410
REGON 000018603
KRS 0000052866
telefon: 618504900
fax: 618526376
www.ilim.poznan.pl

Adres do korespondencji:
Instytut logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZAKRES

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na:

Świadczenie usług marketingu internetowego dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia sprzedaży produktów Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz GS1 Polska.

Czytaj więcej: Świadczenie usług marketingu internetowego dla poprawy wizerunku, promocji stron i wsparcia...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przeprowadzenie szkolenia doszkalającego z metodyki SCRUM  

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia, które  ma dotyczyć metodyki SCRUM, którą obecnie zamawiający stosuje w 2 zespołach programistycznych oraz współpracujących z nimi zespołami analitycznymi. Celem szkolenia jest wyrównanie poziomy znajomości tej metodyki przez zespoły programistów  i analityków oraz weryfikacja sposobu zaimplementowania tej metodyki w ILiM oraz ewentualne jej dostrojenie.

Szczegółowy zakres usługi to:

 • szkolenie dla programistów i analityków w pracy w metodyce scrum, w ramach zespołów wraz z przeprowadzeniem przykładowych sesji planowania, retrospekcji, standup meeting;
 • szkolenie product ownerów do tworzenia bucklogu productu oraz sprintu, zarządzanie backlogiem, spisywania funkcjonalności;
 • szkolenie scrum masterów z prowadzenia pracy zespołów w metodyce scrum;
 • indywidualny coaching i wsparcie zespołów przy bieżących projektach w trakcie jednego sprintu.

  Czytaj więcej: Przeprowadzenie szkolenia doszkalającego z metodyki SCRUM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na sukcesywna dostawę  materiałów biurowych do siedziby

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania. Dostawy winny być zrealizowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia w dni powszednie. Dostawca będzie realizował zamówienie na podstawie zlecenia przekazanego faxem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy katalog oferowanego asortymentu zawierającego  podstawową informacją o produkcie wraz ze zdjęciami.

Czytaj więcej: Materiały biurowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na dzierżawę sprzętowej chmury obliczeniowej na potrzeby

Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętowej chmury obliczeniowej zbudowanej na serwerach najnowszej generacji z wielordzeniowymi procesorami najnowszej generacji i bardzo wydajnymi przestrzeniami dyskowymi oraz z łączem internetowym o gwarantowanej przepustowości.

Czytaj więcej: dzierżawę sprzętowej chmury obliczeniowej na potrzeby ILiM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Komora bezodbiciowa wraz z wyposażeniem sprzętowym do badań technologii automatycznej identyfikacji obiektów w oparciu o fale radiowe – RFID i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń - EMC” realizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania  w Poznaniu

Postępowanie zostało unieważnione

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Komora bezodbiciowa wraz z wyposażeniem sprzętowymdo badań technologii automatycznej identyfikacji obiektów w oparciu o fale radiowe – RFID i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń - EMC” realizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania i współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, szczegółowo opisanego w Załączniku Nr 1 do niniejszego zaproszenia [zwanego dalej: „Projektem”].

Czytaj więcej: Komora bezodbiciowa wraz z wyposażeniem sprzętowym do badań technologii automatycznej...

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę elektronicznych kart przedpłaconych.

I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Logistyki i Magazynowania
z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052866, NIP: 777-00-20- 410, Regon: 000018603.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 237 elektronicznych kart przedpłaconych (dalej jako „Karty”) o łącznej wartości nominalnej 94 250 zł dla pracowników Zamawiającego. Zestawienie liczby kart oraz ich wartości nominalne zostały wymienione w Załączniku do OFERTY
 2. Wartość nominalna kart musi odpowiadać zestawieniu zgodnie z Załącznikiem do Oferty.
 3. Karty muszą być instrumentem pieniądza elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1385 ze zm.).
 4. Wykonawca powinien dostarczyć karty do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie do dnia 6 grudnia 2013 r.
 5. Uprawnionym do dokonywania transakcji Kartą powinien być jej każdorazowy posiadacz.
 6. Karty powinny uprawniać do dokonywania transakcji w punktach usługowych.
 7. Karty nie powinny uprawniać do wypłaty środków z bankomatów.
 8. Termin ważności Kart powinien być nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12
 9. Kod CPV: 30163000-9 - Karty płatnicze.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: grudzień 2012 r.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w terminie do 21.11.2013 r. do godz. 16.00.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę elektronicznych kart przedpłaconych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Savoir vivre w biznesie” dla 120 pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania

w dniu 22 listopada 2013 roku.

 

Zamawiający
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – www.ilim.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów ”Savoir vivre w biznesie” dla około 120 pracowników Instytutu. Szkolenie swoim zakresem powinno obejmować zagadnienia dotyczące obszaru :  

 • protokołu dyplomatycznego,
 • zasad postępowania w międzynarodowych kontaktach biznesowych,
 • negocjacji międzynarodowych w krajach europejskich,
 • akceptowalnego w kontaktach biznesowych wizerunku,
 • zachowania przy stole, w trakcie spotkań biznesowych,
 • prowadzenia konwersacji, prezentacji, powitań.

Szkolenie musi zostać zorganizowane poza siedzibą Instytutu w dniu 22 listopada 2013 roku w Poznaniu. Miejsce zaproponowane przez wykonawcę powinno spełniać wszystkie wymogi niezbędne do należytego wykonania usługi, przeprowadzenia warsztatów. Prowadzący powinien posługiwać się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla przeprowadzenia warsztatów.

Termin wykonania zamówienia
Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia  22 listopada 2013 r.

Czytaj więcej: Savoir vivre w biznesie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi mycia okien, przeszkleń fasad, daszków i paneli dekoracyjnych w budynkach Instytutu. W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty oraz warunków technicznych do jej wykonania Zamawiający wyraża  zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej.

Nr sprawy

 

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Dokumenty

Termin składania ofert:

11.10.2013 godz.10:00. 

Termin otwarcia ofert:

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie art. 62 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623t.j.) okresowego pięcioletniego przeglądu technicznego budynku laboratoryjno - biurowego wraz z oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń.
Okresowa kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego. W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty Zamawiający wyraża  zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej, udostępnienie planów budynku itp.

Nr sprawy

 

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Dokumenty

Termin składania ofert:

7.10.2013 godz.10:00. 

Termin otwarcia ofert:

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj