Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zamówienia poniżej progu ustawowego

Zaproszenie do składania ofert

(dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia: „Wystąpienia publiczne i autoprezentacja”

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zakupu:

Przedmiotem zakupu jest szkolenie „wystąpienia publiczne i autoprezentacja”, dedykowane dla 15-19 pracowników ILiM.

Zasady realizacji szkolenia:

a)      Szkolenie odbędzie się w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania zorganizowane będzie w formie warsztatów w trzech grupach szkoleniowych.

b)     Szkolenie przeprowadzane zostanie w miesiącu lipcu lub sierpniu 2013 r., dokładny termin realizacji uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

c)      Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim.

d)     Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz na płycie CD.

Celem szkolenia jest :

  • Kształtowanie własnego wizerunku i budowanie własnej marki;
  • Umiejętność  panowania nad stresem;
  • Opanowanie  sztuki dobrej prezentacji ( w jaki sposób wykonać prezentację żeby trafiła do odbiorców);
  • Zdobycie umiejętności robienia dobrego wrażenia na odbiorcach, budzenia w nich zaufania i mówienia w sposób przyciągający uwagę;
  • Poznanie zasad decydujących o tym, że przekaz zostaje zapamiętany;
  • Dowiedzenie się  jak skutecznie argumentować i przekonywać innych do własnego zdania;
  • Poznanie technik skutecznego wpływania na innych;
  • Poznanie modeli wystąpień publicznych;
  • Zdobycie wiedzy na temat postępowania w sytuacjach trudnych i zakłócających wystąpienia.

 

Czytaj więcej: Szkolenie: „Wystąpienia publiczne i autoprezentacja”

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj