Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zamówienia poniżej progu ustawowego

Zaproszenie do składania ofert

(dla zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie: „Przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z usługą pogotowania w przypadku awarii”

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z usługą pogotowia technicznego w przypadku awarii. Usługa świadczona będzie od dnia podpisania umowy do 31-03-2014 r.

Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej na podstawie załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz opisu czynności serwisowych (załącznik nr 2) na adres naszego Instytutu w terminie do 04.07.2013 roku, do godziny 13.00.

Instytut zastrzega sobie prawo zaproszenia do negocjacji wybranych oferentów. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres od dnia podpisania umowy do 31-03-2014 r.

Osoba kontaktowa w sprawie oferty:

Kierownik Działu Administracji:

Piotr Rzetelski
tel. 061 850 48 97
kom. 605 150 503

 

Zaproszenie do składania ofert
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi: „Przeniesienie kabin ekranowanych”

Szczegółowy opis usługi:

Przedmiotem usługi jest przeniesienie dwóch kabin (komór) ekranowanych: klatki Faradaya BSS BRADEN Shielding Systems oraz komory GTEM 1250 Ray Proof pomiędzy dwiema lokalizacjami, w obrębie jednego kompleksu budynków, użytkowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6.

Konieczne czynności w zakresie wykonania usługi:

a) określenie stanu fizycznego i funkcjonalnego obiektów,
b) systemowy demontaż kabin wraz z istniejącymi instalacjami, w tym elektryczną,
c) przeniesienie elementów oraz ich przygotowanie do montażu,
d) montaż obiektów wraz z instalacjami w nowej lokalizacji,
e) walidacja parametrów.

Cel usługi:

W rezultacie wykonania usługi Zamawiający powinien mieć możliwość wykorzystania klatki Faradaya BSS BRADEN Shielding Systems oraz komory GTEM 1250 Ray Proof w zakresie nie gorszym, niż takim, jaki był określony przed ich przeniesieniem.

Czytaj więcej: Przeniesienie kabin ekranowanych

Zaproszenie do składania ofert

(dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia: „Wystąpienia publiczne i autoprezentacja”

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zakupu:

Przedmiotem zakupu jest szkolenie „wystąpienia publiczne i autoprezentacja”, dedykowane dla 15-19 pracowników ILiM.

Zasady realizacji szkolenia:

a)      Szkolenie odbędzie się w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania zorganizowane będzie w formie warsztatów w trzech grupach szkoleniowych.

b)     Szkolenie przeprowadzane zostanie w miesiącu lipcu lub sierpniu 2013 r., dokładny termin realizacji uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

c)      Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim.

d)     Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz na płycie CD.

Celem szkolenia jest :

  • Kształtowanie własnego wizerunku i budowanie własnej marki;
  • Umiejętność  panowania nad stresem;
  • Opanowanie  sztuki dobrej prezentacji ( w jaki sposób wykonać prezentację żeby trafiła do odbiorców);
  • Zdobycie umiejętności robienia dobrego wrażenia na odbiorcach, budzenia w nich zaufania i mówienia w sposób przyciągający uwagę;
  • Poznanie zasad decydujących o tym, że przekaz zostaje zapamiętany;
  • Dowiedzenie się  jak skutecznie argumentować i przekonywać innych do własnego zdania;
  • Poznanie technik skutecznego wpływania na innych;
  • Poznanie modeli wystąpień publicznych;
  • Zdobycie wiedzy na temat postępowania w sytuacjach trudnych i zakłócających wystąpienia.

 

Czytaj więcej: Szkolenie: „Wystąpienia publiczne i autoprezentacja”

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj