Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia Usługa świadczenia usług rekrutacyjnych do badań użytkowników PEF
Nr sprawy PRZ/00021/2020, nr BZP: 581106-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

 

Termin składania ofert:

NOWA DATA: 16.09.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: NOWA DATA: 16.09.2020 r., godz.: 10:15
Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania dla projektów BIZGOV, KAP i PEF
Nr sprawy PRZ/00018/2020, nr BZP: 578672-N-2020 
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.  Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

4.09.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 4.09.2020 r., godz.: 10:15
Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu informatycznego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania w ramach projektu BIZGOV, KAP i PEF
Nr sprawy PRZ/00016/2020, nr TED: 2020/S 159-387580   
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan
Termin składania ofert:

18.09.2020 r., godz.: 11:00

Termin otwarcia ofert: 18.09.2020 r., godz.: 11:30
Przedmiot zamówienia Usługi asyst technicznych
Nr sprawy PRZ/00020/2020, nr w BZP: 572751-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.  Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

19.08.2020 r., godz.: 14:00

Termin otwarcia ofert:

19.08.2020 r., godz.: 14:15

Przedmiot zamówienia Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Nr sprawy PRZ/00019/2020, nr TED: 2020/S 137-336280    
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan
Termin składania ofert:

19.08.2020 r., godz.: 11:00

Termin otwarcia ofert: 19.08.2020 r., godz.: 11:30
Przedmiot zamówienia Usługa dostępu do systemu informacji prawnej
Nr sprawy PRZ/00017/2020, nr w BZP: 562933-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

24.07.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

24.07.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania dla projektów BIZGOV oraz KAP
Nr sprawy PRZ/00015/2020, nr w BZP: 551701-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

30.06.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

30.06.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Druk i dostawa książek
Nr sprawy PRZ/00014/2020, nr w BZP: 551983-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

29.06.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

29.06.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Nr sprawy PRZ/00013/2020, nr TED: 2020/S 101-243622     
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan
Termin składania ofert:

9.07.2020 r., godz.: 11:00

Termin otwarcia ofert: 9.07.2020 r., godz.: 11:30
Przedmiot zamówienia Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w okresie od 01-07-2020 do 31-12- 2020
Nr sprawy PRZ/00011/2020, nr w BZP: 538408-N-2020       
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 Aktualizacja

Termin składania ofert:

18.05.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

18.05.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Kontener komory pomiarowej z rolkowym systemem przenośnikowym oraz oprogramowaniem sterującym
Nr sprawy PRZ/00012/2020, nr w BZP: 537254-N-2020       
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

15.05.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

15.05.2020 r., godz.: 10:15

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj