Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w okresie od 01.02.2019 r. do 30.06.2019 r.

Nr sprawy

PRZ/00031/2018, BZP 661354-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

21.12.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

21.12.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników ILiM oraz członków ich rodzin

Nr sprawy

PRZ/00030/2018, BZP 658779-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

14.12.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

14.12.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na lata 2018-2020

Nr sprawy

PRZ/00029/2018, BZP 653677-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

5.12.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

5.12.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługi rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów lotniczych dla pracowników ILiM

Nr sprawy

PRZ/00027/2018, BZP 650447-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

28.11.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

28.11.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Nr sprawy

PRZ/00028/2018, BZP 649571-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

27.11.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

27.11.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Nr sprawy

PRZ/00025/2018, BZP 642630-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Termin składania ofert:

8.11.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

8.11.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych w latach 2018-2020

Nr sprawy

PRZ/00026/2018, BZP 640266-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

5.11.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

5.11.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług utrzymania systemu Xpertis
Nr sprawy

PRZ/00024/2018, nr w BZP: 638410-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

26.10.2018 r., godz.: 10:00
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 29.10.2018 r., godz.: 13:00

Termin otwarcia ofert:

26.10.2018 r., godz.: 10:15
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert: 29.10.2018 r., godz.: 13:15

Przedmiot zamówienia Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych pomieszczeń toalet w budynku ILiM
Nr sprawy

PRZ/00022/2018, nr w BZP: 610469-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

07.09.2018 r., godz.: 10:00
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 13.09.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

07.09.2018 r., godz.: 10:15
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert: 13.09.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Usługa asyst technicznych i dostawa podzespołów komputerowych
Nr sprawy

PRZ/00021/2018, nr w BZP: 608923-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

04.09.2018 r., godz.: 12:00

Termin otwarcia ofert:

04.09.2018 r., godz.: 12:15

Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów promocyjnych wraz z usługą nadruku dla projektu TOOP oraz dla projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”
Nr sprawy

PRZ/00019/2018, nr w BZP: 604411-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

30.08.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

30.08.2018 r., godz.: 10:15

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj