Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług programistycznych w ramach Projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji
Nr sprawy

PRZ/00013/2018, nr w TED: 2018/S 116-264002

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

3.07.2018 r., godz.: 13:30

Termin otwarcia ofert:

3.07.2018 r., godz.: 13:45

Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania w ramach projektu PEF i PPK3
Nr sprawy

PRZ/00012/2018, nr w BZP: 564500-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

5.06.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

5.06.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług asysty technicznej dla oprogramowania w ramach projektu PPK3
Nr sprawy

PRZ/00011/2018, nr w BZP: 552756-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

UWAGA, ZMIANY!

 

 

UWAGA, KOLEJNE ZMIANY!

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

17.05.2018 r., godz.: 10:00

UWAGA: Nowy termin składania ofert 23.05.2018, godz.: 14:00

Termin otwarcia ofert:

17.05.2018 r., godz.: 10:15

UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert 23.05.2018, godz.: 14:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usługi druku oraz dostawy książek wydawanych sukcesywnie przez Zamawiającego
Nr sprawy

PRZ/00010/2018, nr w BZP: 541941-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

17.04.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

17.04.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Sukcesywna dostawa taśm termotransferowych do 31.03.2019 r. - zadanie 1
Nr sprawy

PRZ/00008/2018, nr w BZP: 536766-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty


W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

04.04.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

04.04.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Druk i dostawa książek dla ILIM
Nr sprawy

PRZ/00007/2018, nr w BZP: 530022-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

20.03.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

20.03.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa drukarek kodów kreskowych i głowic do 31.03.2019r.

Nr sprawy

PRZ/00006/2018, BZP: 526674-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

15.03.2018 r., godz: 12:00

Termin otwarcia ofert:

15.03.2018 r., godz: 12:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa taśm termotransferowych do 31.03.2019 r.

Nr sprawy

PRZ/00005/2018, BZP: 526629-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

15.03.2018 r., godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

15.03.2018 r., godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa etykiet samoprzylepnych od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Nr sprawy

PRZ/00004/2018, BZP: 526589-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

15.03.2018 r., godz: 9:00

Termin otwarcia ofert:

15.03.2018 r., godz: 9:15

Przedmiot zamówienia

Usługa dostępu do systemu informacji prawnej w ramach projektu PPK3

Nr sprawy

PRZ/00002/2018, BZP: 518832-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!


Termin składania ofert:

26.02.2018 r., godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

26.02.2018 r., godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Skład i druk 6 wydań czasopisma specjalistycznego „Logistyka” (ISSN 1231-5478) w 2018 r. w nakładzie 1500 egzemplarzy

Nr sprawy

PRZ/00001/2018, BZP:507561-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

31.01.2018 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

31.01.2018 godz: 10:15

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj