Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia Druk i dostawa książek dla ILiM
Nr sprawy

PRZ/0007/2019, nr w BZP: 555714-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

11.06.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

11.06.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa komory bezodbiciowej do pomiarów znaczników UHF RFID z oprogramowaniem sterującym pomiarami populacyjnymi dla Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych
Nr sprawy

PRZ/0010/2019, nr w BZP: 554285-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

7.06.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

7.06.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
Nr sprawy

PRZ/0009/2019, BZP: 545851-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

21.05.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

21.05.2019 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia Obsługa ILiM w zakresie projektowania i drukowania materiałów informacyjno – reklamowych oraz dostarczania gadżetów
Nr sprawy

PRZ/0006/2019, BZP: 537320-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

23.04.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

23.04.2019 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia Usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia za granicą podczas delegacji
Nr sprawy

PRZ/0005/2019, BZP: 523810-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

20.03.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

20.03.2019 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia Sukcesywna dostawa etykiet samoprzylepnych, taśm termotransferowych oraz sprzętu ADC w latach 2019-2020 r.
Nr sprawy

PRZ/0004/2019, BZP 516149-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

1.03.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

1.03.2019 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Skład 2 i druk 6 wydań czasopisma specjalistycznego Logistyka (ISSN 1231-5478) w 2019 r. w nakładzie 1700 egzemplarzy

Nr sprawy

PRZ/00003/2019, BZP 507812-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

06.02.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

06.02.2019 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych w latach 2019-2021

Nr sprawy

PRZ/00001/2019, BZP 503717-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

UWAGA, UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY I PONOWNY WYBÓR!

Termin składania ofert:

23.01.2019 r., godz. 10:00

UWAGA: Nowy termin składania ofert: 28.01.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

23.01.2019 r., godz. 10:15

UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert: 28.01.2019 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w okresie od 01.02.2019 r. do 30.06.2019 r.

Nr sprawy

PRZ/00031/2018, BZP 661354-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

21.12.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

21.12.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników ILiM oraz członków ich rodzin

Nr sprawy

PRZ/00030/2018, BZP 658779-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

14.12.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

14.12.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na lata 2018-2020

Nr sprawy

PRZ/00029/2018, BZP 653677-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

5.12.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

5.12.2018 r., godz. 10:15

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj