Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług utrzymania systemu XPERTIS
Nr sprawy

PRZ/0021/2019, nr w BZP: 612789-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

29.10.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

29.10.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług utrzymania systemu XPERTIS
Nr sprawy

PRZ/0019/2019, nr w BZP: 609129-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA - ZMIANY!

Termin składania ofert:

21.10.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

21.10.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Usługa dostępu do oprogramowania do prowadzenia webinarów oraz do tworzenia grafiki
Nr sprawy

PRZ/0020/2019, nr w BZP: 609168-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

22.10.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

22.10.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Usługi asyst technicznych
Nr sprawy

PRZ/0016/2019, nr w BZP: 593770-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA - ZMIANY!

Termin składania ofert:

17.09.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

17.09.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu UHF RFID dla Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych
Nr sprawy

PRZ/0014/2019, nr w BZP: 590516-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

6.09.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

6.09.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług rekrutacyjnych do badań użytkowników www.Biznes.gov.pl
Nr sprawy

PRZ/0013/2019, nr w BZP: 588051-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

30.08.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

30.08.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu i oprogramowania dla laboratorium UX w projekcie BIZGOV
Nr sprawy

PRZ/0011/2019, nr w BZP: 573190-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA - ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

02.08.2019 r., godz.: 10:00

UWAGA: Nowy termin składania ofert: 7.08.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

02.08.2019 r., godz.: 10:15

UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert: 7.08.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa energii elektrycznej na potrzeby: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku
Nr sprawy

PRZ/0012/2019, nr w BZP: 573111-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

31.07.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

31.07.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Druk i dostawa książek dla ILiM
Nr sprawy

PRZ/0007/2019, nr w BZP: 555714-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

11.06.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

11.06.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa komory bezodbiciowej do pomiarów znaczników UHF RFID z oprogramowaniem sterującym pomiarami populacyjnymi dla Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych
Nr sprawy

PRZ/0010/2019, nr w BZP: 554285-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

7.06.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

7.06.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
Nr sprawy

PRZ/0009/2019, BZP: 545851-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

21.05.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

21.05.2019 r., godz. 10:15

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj