Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia

Usługa dostępu do systemu informacji prawnej w ramach projektu PPK3

Nr sprawy

PRZ/00002/2018, BZP: 518832-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

26.02.2018 r., godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

26.02.2018 r., godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Skład i druk 6 wydań czasopisma specjalistycznego „Logistyka” (ISSN 1231-5478) w 2018 r. w nakładzie 1500 egzemplarzy

Nr sprawy

PRZ/00001/2018, BZP:507561-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

31.01.2018 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

31.01.2018 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Skład i druk 6 wydań czasopisma Logistyka w 2018 roku

Nr sprawy

PRZ/00017/2017, BZP:499341-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Termin składania ofert:

11.01.2018 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

11.01.2018 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Zakup licencji oprogramowania GIS

Nr sprawy

PRZ/00022/2017, nr 624699-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

11.12.2017, godz.: 10:00

ZMIANA TERMINU: 14.12.2017, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

11.12.2017, godz.: 10:15

ZMIANA TERMINU: 14.12.2017, godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Nr sprawy

PRZ/00021/2017, nr 620353-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert:

30.11.2017, godz.: 10:00

1.12.2017, godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

Nowy termin otwarcia ofert:

30.11.2017, godz.: 10:15

1.12.2017, godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługi rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych dla pracowników ILiM

Nr sprawy

PRZ/18/2017, nr w BZP: 609887-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

9.11.2017, godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

9.11.2017, godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Nr sprawy

PRZ/00019/2017, BZP:608730-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

7.11.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

7.11.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu PPK3

Nr sprawy

PRZ/00015/2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

 

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

16.08.2017, godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

16.08.2017, godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługi asyst technicznych i dostawa podzespołów komputerowych

Nr sprawy

PRZ/00016/2017, BZP:559746-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

 

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

10.08.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

10.08.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia Usługa dostępu do systemu informacji prawnej
Nr sprawy

BZP: 546590-N-2017, PRZ/00012/2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

14.07.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

14.07.2017 godz: 10:15

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj