Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego do badania odporności zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-6 ED.4           
Nr sprawy PRZ/00009/2020, nr w BZP: 528198-N-2020                                                                          
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

15.04.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

15.04.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Zakup 3 licencji on-line elektronicznego programu informacji prawnej                                           
Nr sprawy PRZ/00002/2020, nr w BZP: 521602-N-2020                                                                          
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Uwaga zmiany!

Uwaga - zmiany 19.03.2020

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert:

25.03.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

25.03.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa kontenera komory pomiarowej z rolkowym systemem przenośnikowym oraz oprogramowaniem sterującym dla Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych
Nr sprawy PRZ/00005/2020, nr w BZP: 520761-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

AKTUALIZACJA

Termin składania ofert:

16.03.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

16.03.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Druk 6 numerów czasopisma specjalistycznego LOGISTYKA (ISSN 1231-5478) w nakładzie 1700 egz. oraz 1 numeru w nakładzie 900 egz. w 2020 roku
Nr sprawy PRZ/00001/2020, nr w BZP: 506774-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA - ZMIANY!

Informacja z otwarcia ofert

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

AKTUALIZACJA

Termin składania ofert:

5.02.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

5.02.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Sukcesywna dostawa etykiet samoprzylepnych, taśm termotransferowych oraz sprzętu ADC w roku 2020
Nr sprawy PRZ/0025/2020, nr w BZP: 500198-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

13.01.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

13.01.2020 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach Inwestycji IT w 2019 r.
Nr sprawy PRZ/0022/2019, nr w BZP: 625762-N-2019
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Termin składania ofert:

29.11.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

29.11.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz członków ich rodzin
Nr sprawy PRZ/0024/2019, nr w BZP: 625351-N-2019
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA - ZMIANY!

Termin składania ofert:

29.11.2019 r., godz.: 13:00

Termin otwarcia ofert:

29.11.2019 r., godz.: 13:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług utrzymania systemu XPERTIS
Nr sprawy

PRZ/0021/2019, nr w BZP: 612789-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

29.10.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

29.10.2019 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług utrzymania systemu XPERTIS
Nr sprawy

PRZ/0019/2019, nr w BZP: 609129-N-2019

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA - ZMIANY!

Termin składania ofert:

21.10.2019 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

21.10.2019 r., godz.: 10:15

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj