Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Nr sprawy

PRZ/00025/2018, BZP 642630-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

8.11.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

8.11.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych w latach 2018-2020

Nr sprawy

PRZ/00026/2018, BZP 640266-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Termin składania ofert:

5.11.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

5.11.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług utrzymania systemu Xpertis
Nr sprawy

PRZ/00024/2018, nr w BZP: 638410-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

26.10.2018 r., godz.: 10:00
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 29.10.2018 r., godz.: 13:00

Termin otwarcia ofert:

26.10.2018 r., godz.: 10:15
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert: 29.10.2018 r., godz.: 13:15

Przedmiot zamówienia Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych pomieszczeń toalet w budynku ILiM
Nr sprawy

PRZ/00022/2018, nr w BZP: 610469-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

07.09.2018 r., godz.: 10:00
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 13.09.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

07.09.2018 r., godz.: 10:15
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert: 13.09.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Usługa asyst technicznych i dostawa podzespołów komputerowych
Nr sprawy

PRZ/00021/2018, nr w BZP: 608923-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

04.09.2018 r., godz.: 12:00

Termin otwarcia ofert:

04.09.2018 r., godz.: 12:15

Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów promocyjnych wraz z usługą nadruku dla projektu TOOP oraz dla projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”
Nr sprawy

PRZ/00019/2018, nr w BZP: 604411-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

30.08.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

30.08.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług programistycznych w ramach Projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji
Nr sprawy

PRZ/00018/2018, nr w TED: 2018/S 146-334458

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

14.08.2018 r., godz.: 13:30

Termin otwarcia ofert:

14.08.2018 r., godz.: 13:45

Przedmiot zamówienia Usługa dostępu do systemu informacji prawnej
Nr sprawy

PRZ/00017/2018, nr w BZP: 590033-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

25.07.2018 r., godz.: 10:00

UWAGA, ZMIANA TERMINU

27.07.2018 r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:

25.07.2018 r., godz.: 10:15

UWAGA, ZMIANA TERMINU

27.07.2018 r., godz. 10.15

Przedmiot zamówienia Dostawa asyst technicznych i podzespołów komputerowych
Nr sprawy

PRZ/00014/2018, nr w BZP: 582598-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

UWAGA, ZMIANY!


W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

13.07.2018 r., godz.: 10:00

ZMIANA TERMINU: 17.07.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

13.07.2018 r., godz.: 10:15

ZMIANA TERMINU: 17.07.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania w ramach projektu PEF i PPK3
Nr sprawy

PRZ/00015/2018, nr w BZP: 580518-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

6.07.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

6.07.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług programistycznych w ramach Projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji
Nr sprawy

PRZ/00013/2018, nr w TED: 2018/S 116-264002

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

3.07.2018 r., godz.: 13:30

Termin otwarcia ofert:

3.07.2018 r., godz.: 13:45

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj