Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-
Przedmiot zamówienia

Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania

Nr sprawy

PRZ/00011/2014, nr w BZP: 98966-2014

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

9.04.2014 godz: 12:00

Termin otwarcia ofert:

9.04.2014 godz: 12:15

Działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający informuje o zwołaniu Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania. 

Zebranie odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2014 r. o godz. 9. w siedzibie Zamawiającego: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, pok. 222. 

Zebranie otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców. Uczestnictwo w zebraniu jest dobrowolne.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj