Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie narzędzia wraz z licencjami do modelowania procesów biznesowych i zarządzania dokumentacją procesów biznesowych

Nr sprawy

PRZ/00022/2014, nr w BZP: 118199 -2014

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

10.06.2014 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

10.06.2014 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług cateringowych we Władysławowie oraz Drawsku Pomorskim  dla ILiM w ramach projektu UEPA

Nr sprawy

PRZ/00025/2014, nr w BZP: 171730 -2014

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

29.05.2014 godz: 12:00

Termin otwarcia ofert:

29.05.2014 godz: 12:15

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług cateringowych w Przemyślu, Tarnobrzegu, Gorzowie Wlkp. i Gdańsku dla ILiM w ramach projektu UEPA

Nr sprawy

PRZ/00021/2014, nr w BZP: 158306-2014

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

16.05.2014 godz: 13:00

Termin otwarcia ofert:

16.05.2014 godz: 13:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa podzespołów komputerowych oraz asysty technicznej

Nr sprawy

PRZ/ 00019/2014, nr w BZP: 142410-2014

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

   BZP - ogłoszenie

Termin składania ofert:

08.05.2014 godz: 11:00

Termin otwarcia ofert:

08.05.2014 godz: 11:15

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług utrzymania systemu Xpertis

Nr sprawy

nr ILIM: PRZ/ILIM/00017/2013,
nr w BZP: 111617 - 2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert: 21.06.2013 godz. 10:00

otwarcie ofert: 21.06.2013, godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla ILiM

Nr sprawy

nr ILIM: SIWZ/ILIM/00015/2013,
nr w BZP: 109731-2013

Tryb postępowania przetarg ograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania:

20.06.2013 godz. 14:00,

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług programistycznych w ramach projektu e-Codex

Nr sprawy

nr ILIM: PRZ/00011/2013
nr w BZP: 82531-2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert: 29.05.2013 godz. 11:00,
data otwarcia: 29.05.2013 godz: 12:30

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj