Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Nr sprawy

PRZ/00019/2017, BZP:608730-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

7.11.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

7.11.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu PPK3

Nr sprawy

PRZ/00015/2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

 

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

16.08.2017, godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

16.08.2017, godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługi asyst technicznych i dostawa podzespołów komputerowych

Nr sprawy

PRZ/00016/2017, BZP:559746-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

 

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

10.08.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

10.08.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia Usługa dostępu do systemu informacji prawnej
Nr sprawy

BZP: 546590-N-2017, PRZ/00012/2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

14.07.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

14.07.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia Obsługa ILiM w zakresie projektowania i drukowania materiałów informacyjno - reklamowych
Nr sprawy

BZP: 530667-N-2017, PRZ/00013/2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

28.06.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

28.06.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usługi cateringowej dla ILiM w ramach konferencji e-Administracja dla Biznesu, organizowanej 24 maja 2017 r., na potrzeby projektu "Platforma Pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych" nr POPC.02.01.00-00-0047/16
Nr sprawy

PRZ/00008/2017, nr w BZP: 77513-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

8.05.2017 godz: 11:00

Termin otwarcia ofert:

8.05.2017 godz: 11:15

Przedmiot zamówienia Obsługa ILiM w zakresie druku materiałów na konferencję e-Administracja dla Biznesu, organizowanej 24 maja 2017 r., na potrzeby projektu "Platforma Pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych" nr POPC.02.01.00-00-0047/16
Nr sprawy

PRZ/00007/2017, nr w BZP: 77434-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

8.05.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

8.05.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia Usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia za granicą podczas delegacji
Nr sprawy

PRZ/00003/2017, nr w BZP: 43181-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

22.03.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

22.03.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa drukarek kodów kreskowych i głowic do 31.03.2018 r.

Nr sprawy

PRZ/00004/2017, nr w BZP: 40472-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

17.03.2017, godz: 12:00

Termin otwarcia ofert:

17.03.2017, godz: 12:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa taśm termotransferowych do 31.03.2018 r.

Nr sprawy

PRZ/00005/2017, nr w BZP: 40531-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

17.03.2017, godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

17.03.2017, godz: 10:15

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj