Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia Usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia za granicą podczas delegacji
Nr sprawy

PRZ/00003/2017, nr w BZP: 43181-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

22.03.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

22.03.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa drukarek kodów kreskowych i głowic do 31.03.2018 r.

Nr sprawy

PRZ/00004/2017, nr w BZP: 40472-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

17.03.2017, godz: 12:00

Termin otwarcia ofert:

17.03.2017, godz: 12:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa taśm termotransferowych do 31.03.2018 r.

Nr sprawy

PRZ/00005/2017, nr w BZP: 40531-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

17.03.2017, godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

17.03.2017, godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa etykiet samoprzylepnych do 31.03.2018 r.

Nr sprawy

PRZ/00006/2017, nr w BZP: 40510-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania i otwarcia ofert bez zmian.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

17.03.2017, godz: 9:00

Termin otwarcia ofert:

17.03.2017, godz: 9:15

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług cateringowych dla ILiM

Nr sprawy

PRZ/0002/2017, nr w BZP: 14769-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

3.02.2017 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

3.02.2017 r. godz: 12:15

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług programistycznych dla Projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji

Nr sprawy

PRZ/00025/2016, 2016/S/239-435688

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

UWAGA, ZMIANY!

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

17.01.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

17.01.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz członków ich rodzin

Nr sprawy

PRZ/00028/2016,  nr BZP: 363516-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

19.12.2016 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

19.12.2016 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach PEF

Nr sprawy

PRZ/00026/2016 nr BZP:356030-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

09.12.2016r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

09.12.2016r. godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Nr sprawy

PRZ/00024/2016, nr w BZP: 352250-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

5.12.2016 r., godz: 9:00

Termin otwarcia ofert:

5.12.2016 r., godz: 9:15

Przedmiot zamówienia

Infrastruktura serwerowa

Nr sprawy

PRZ/00023/2016, nr w BZP: 341038-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dniod dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Termin składania ofert:

18.11.2016 godz: 12:00

Termin otwarcia ofert:

18.11.2016 godz: 12:15

Przedmiot zamówienia

Usługa dostępu do systemu informacji prawnej

Nr sprawy

PRZ/00022/2016 BZP: 337360-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Termin składania ofert:

16.11.2016 r. godz.: 10:00

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 18.11.2016 r. godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

16.11.2016 r. godz.: 10:15

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 18.11.2016 r. godz.: 10:15

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj