Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia Usługa dostępu do systemu informacji prawnej
Nr sprawy

PRZ/00017/2018, nr w BZP: 590033-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

25.07.2018 r., godz.: 10:00

UWAGA, ZMIANA TERMINU

27.07.2018 r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:

25.07.2018 r., godz.: 10:15

UWAGA, ZMIANA TERMINU

27.07.2018 r., godz. 10.15

Przedmiot zamówienia Dostawa asyst technicznych i podzespołów komputerowych
Nr sprawy

PRZ/00014/2018, nr w BZP: 582598-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

UWAGA, ZMIANY!


W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

13.07.2018 r., godz.: 10:00

ZMIANA TERMINU: 17.07.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

13.07.2018 r., godz.: 10:15

ZMIANA TERMINU: 17.07.2018 r., godz. 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania w ramach projektu PEF i PPK3
Nr sprawy

PRZ/00015/2018, nr w BZP: 580518-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

6.07.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

6.07.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług programistycznych w ramach Projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji
Nr sprawy

PRZ/00013/2018, nr w TED: 2018/S 116-264002

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

3.07.2018 r., godz.: 13:30

Termin otwarcia ofert:

3.07.2018 r., godz.: 13:45

Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania w ramach projektu PEF i PPK3
Nr sprawy

PRZ/00012/2018, nr w BZP: 564500-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

5.06.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

5.06.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług asysty technicznej dla oprogramowania w ramach projektu PPK3
Nr sprawy

PRZ/00011/2018, nr w BZP: 552756-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

UWAGA, ZMIANY!

 

 

UWAGA, KOLEJNE ZMIANY!

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

17.05.2018 r., godz.: 10:00

UWAGA: Nowy termin składania ofert 23.05.2018, godz.: 14:00

Termin otwarcia ofert:

17.05.2018 r., godz.: 10:15

UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert 23.05.2018, godz.: 14:15

Przedmiot zamówienia Świadczenie usługi druku oraz dostawy książek wydawanych sukcesywnie przez Zamawiającego
Nr sprawy

PRZ/00010/2018, nr w BZP: 541941-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

17.04.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

17.04.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Sukcesywna dostawa taśm termotransferowych do 31.03.2019 r. - zadanie 1
Nr sprawy

PRZ/00008/2018, nr w BZP: 536766-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty


W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

04.04.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

04.04.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia Druk i dostawa książek dla ILIM
Nr sprawy

PRZ/00007/2018, nr w BZP: 530022-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

20.03.2018 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

20.03.2018 r., godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa drukarek kodów kreskowych i głowic do 31.03.2019r.

Nr sprawy

PRZ/00006/2018, BZP: 526674-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

15.03.2018 r., godz: 12:00

Termin otwarcia ofert:

15.03.2018 r., godz: 12:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa taśm termotransferowych do 31.03.2019 r.

Nr sprawy

PRZ/00005/2018, BZP: 526629-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

15.03.2018 r., godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

15.03.2018 r., godz: 10:15

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj