Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia

Dzierżawa urządzeń fotokopiujących i drukujących w latach 2016 - 2018

Nr sprawy

PRZ/00021/2016, BZP:334425-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

10.11.2016 r., godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

10.11.2016 r., godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługa dostępu do systemu zarządzenia kompetencjami oraz asyst technicznych

Nr sprawy

PRZ/00020/2016, nr w BZP: 328621-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

28.10.2016 r., godz: 15:30

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 3.11.2016 r., godz. 15.00

Termin otwarcia ofert:

28.10.2016 r., godz: 15:45

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 3.11.2016 r., godz. 15.15

Przedmiot zamówienia

Druk i dostawa książek na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania

Nr sprawy

PRZ/00019/2016, nr w BZP: 164727-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

4.08.2016 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

4.08.2016 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Szkolenia analityczne oraz informatyczne dla zespołu projektu ePK

Nr sprawy

PRZ/00018/2016, nr w BZP: 162879-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!


Termin składania ofert:

4.08.2016 godz: 10:00

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 8.08.2016 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

4.08.2016 godz: 10:15

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 8.08.2016 godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Analizator harmonicznych i flickerów z funkcją badania odporności

Nr sprawy

PRZ/00017/2016, nr w BZP: 104889-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

11.07.2016, godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

11.07.2016, godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Nr sprawy

PRZ/00016/2016, nr w BZP: 102833-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

12.07.2016 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

12.07.2016 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa podzespołów komputerowych, licencji oraz przystawki oscyloskopowej

Nr sprawy

PRZ/00015/2016, nr w BZP: 97001-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

 

Termin składania ofert:

29.06.2016 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

29.06.2016 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania

Nr sprawy

PRZ/00013/2016 Nr BZP: 110300-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

 

Termin składania ofert:

12.05.2016 godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

12.05.2016 godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługa cateringowa podczas LOGISTICS Party, Poznań, 18 maja 2016 r.

Nr sprawy

PRZ/00014/2016, Nr BZP:106424-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

06.05.2016 godz.: 10:30

Termin otwarcia ofert:

06.05.2016 godz.: 12:00

Przedmiot zamówienia

Organizacja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS w Poznaniu

Nr sprawy

PRZ/00012/2016, BZP: 96162-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

Termin składania ofert:

27.04.2016 godz.: 10:30

Termin otwarcia ofert:

27.04.2016 godz.: 12:00

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa urządzeń ADC do 31.03.2017 r.

Nr sprawy

PRZ/00009/2016, BZP:51080-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

18.03.2016 godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

18.03.2016 godz.: 10:15

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj