Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa taśm termotransferowych do 31.03.2019 r.

Nr sprawy

PRZ/00005/2018, BZP: 526629-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

15.03.2018 r., godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

15.03.2018 r., godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa etykiet samoprzylepnych od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Nr sprawy

PRZ/00004/2018, BZP: 526589-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

15.03.2018 r., godz: 9:00

Termin otwarcia ofert:

15.03.2018 r., godz: 9:15

Przedmiot zamówienia

Usługa dostępu do systemu informacji prawnej w ramach projektu PPK3

Nr sprawy

PRZ/00002/2018, BZP: 518832-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!


Termin składania ofert:

26.02.2018 r., godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

26.02.2018 r., godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Skład i druk 6 wydań czasopisma specjalistycznego „Logistyka” (ISSN 1231-5478) w 2018 r. w nakładzie 1500 egzemplarzy

Nr sprawy

PRZ/00001/2018, BZP:507561-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

31.01.2018 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

31.01.2018 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Skład i druk 6 wydań czasopisma Logistyka w 2018 roku

Nr sprawy

PRZ/00017/2017, BZP:499341-N-2018

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Termin składania ofert:

11.01.2018 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

11.01.2018 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Zakup licencji oprogramowania GIS

Nr sprawy

PRZ/00022/2017, nr 624699-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

11.12.2017, godz.: 10:00

ZMIANA TERMINU: 14.12.2017, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

11.12.2017, godz.: 10:15

ZMIANA TERMINU: 14.12.2017, godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Nr sprawy

PRZ/00021/2017, nr 620353-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

Termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert:

30.11.2017, godz.: 10:00

1.12.2017, godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

Nowy termin otwarcia ofert:

30.11.2017, godz.: 10:15

1.12.2017, godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługi rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych dla pracowników ILiM

Nr sprawy

PRZ/18/2017, nr w BZP: 609887-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

9.11.2017, godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

9.11.2017, godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Nr sprawy

PRZ/00019/2017, BZP:608730-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

7.11.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

7.11.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu PPK3

Nr sprawy

PRZ/00015/2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

 

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

16.08.2017, godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

16.08.2017, godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługi asyst technicznych i dostawa podzespołów komputerowych

Nr sprawy

PRZ/00016/2017, BZP:559746-N-2017

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

 

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

10.08.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

10.08.2017 godz: 10:15

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj