Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług programistycznych dla Projektu Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji

Nr sprawy

PRZ/00025/2016, 2016/S/239-435688

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

UWAGA, ZMIANY!

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

17.01.2017 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

17.01.2017 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz członków ich rodzin

Nr sprawy

PRZ/00028/2016,  nr BZP: 363516-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

19.12.2016 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

19.12.2016 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach PEF

Nr sprawy

PRZ/00026/2016 nr BZP:356030-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

09.12.2016r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

09.12.2016r. godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Nr sprawy

PRZ/00024/2016, nr w BZP: 352250-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

5.12.2016 r., godz: 9:00

Termin otwarcia ofert:

5.12.2016 r., godz: 9:15

Przedmiot zamówienia

Infrastruktura serwerowa

Nr sprawy

PRZ/00023/2016, nr w BZP: 341038-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dniod dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Termin składania ofert:

18.11.2016 godz: 12:00

Termin otwarcia ofert:

18.11.2016 godz: 12:15

Przedmiot zamówienia

Usługa dostępu do systemu informacji prawnej

Nr sprawy

PRZ/00022/2016 BZP: 337360-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Termin składania ofert:

16.11.2016 r. godz.: 10:00

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 18.11.2016 r. godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert:

16.11.2016 r. godz.: 10:15

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 18.11.2016 r. godz.: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dzierżawa urządzeń fotokopiujących i drukujących w latach 2016 - 2018

Nr sprawy

PRZ/00021/2016, BZP:334425-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

 

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

10.11.2016 r., godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

10.11.2016 r., godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Usługa dostępu do systemu zarządzenia kompetencjami oraz asyst technicznych

Nr sprawy

PRZ/00020/2016, nr w BZP: 328621-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

28.10.2016 r., godz: 15:30

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 3.11.2016 r., godz. 15.00

Termin otwarcia ofert:

28.10.2016 r., godz: 15:45

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 3.11.2016 r., godz. 15.15

Przedmiot zamówienia

Druk i dostawa książek na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania

Nr sprawy

PRZ/00019/2016, nr w BZP: 164727-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

4.08.2016 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

4.08.2016 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Szkolenia analityczne oraz informatyczne dla zespołu projektu ePK

Nr sprawy

PRZ/00018/2016, nr w BZP: 162879-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!


Termin składania ofert:

4.08.2016 godz: 10:00

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 8.08.2016 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

4.08.2016 godz: 10:15

UWAGA, ZMIANY!
Nowy termin: 8.08.2016 godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Analizator harmonicznych i flickerów z funkcją badania odporności

Nr sprawy

PRZ/00017/2016, nr w BZP: 104889-2016

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

11.07.2016, godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

11.07.2016, godz: 10:15

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj