Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

Przedmiot zamówienia

Dostawa podzespołów komputerowych oraz asysty technicznej

Nr sprawy

PRZ/ 00019/2014, nr w BZP: 142410-2014

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

   BZP - ogłoszenie

Termin składania ofert:

08.05.2014 godz: 11:00

Termin otwarcia ofert:

08.05.2014 godz: 11:15

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług utrzymania systemu Xpertis

Nr sprawy

nr ILIM: PRZ/ILIM/00017/2013,
nr w BZP: 111617 - 2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert: 21.06.2013 godz. 10:00

otwarcie ofert: 21.06.2013, godz. 10:15

Przedmiot zamówienia

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla ILiM

Nr sprawy

nr ILIM: SIWZ/ILIM/00015/2013,
nr w BZP: 109731-2013

Tryb postępowania przetarg ograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania:

20.06.2013 godz. 14:00,

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj